Regellektioner og slagtræning

Kom og prøv golfsportens glæder, og hvis du har hørt nogle "ubehagelige udtryk" - som f.eks. "strafslag", - så vil du ved undervisningen få at vide der er tale om noget ganske human

 
Undervisningen foregår i hold a 4-10 deltagere 1 gang ugentligt 3 gange.
Nedenfor vises hold-/kursus oversigten for sæson 2020


Aftenen startes med praktisk undervisning af klubbens pro-træner ca. 1 time, hvorefter man går i klublokalerne til regelundervisning i 1-2 timer.

I Regelundervisningen indgår efter 2. aften en on-line regelprøve opsat af DGU. (se mere her)

Den praktiske del afsluttes med en slagprøve, når du er klar til det. (se mere here)

Under hele forløbet er der fri adgang til 9 hullers banen. På denne skal du i løbet af opstartsfasen gå mindst 3 runder sammen med en markør (medspiller), hvor der opnås mindst 18 point. (I gennemsnit højst 5 slag pr. hul - du hører nærmere om point m.v. i regelundervisningen).

Når disse 3 runder er opnået og regel- og slagprøver er bestået, er du klar til at gå kaninmatcher. (Se mere om kaninmatcher her)

På instruktionsaftenerne er der medlemmer af begynderudvalget og flere erfarne golfspillere (mentorer) på øvefaciliteterne og 9-hullers banen til at vejlede, hvis du ønsker det. (Se mere om mentorordning her).

Den første gang du skal til golftræning, skal du møde op ved golfklubbens kontor i sidebygningen (ved det store lindetræ) kl. 17.30, og du blive mødt af et klubmedlem, som sætter dig ind i det videre forløb.


Er du klar til at starte på golf, så ring til Ellen på tlf. 4093 1991 og tilmeld dig.

Ved mere end 8-10 tilmeldte pr hold, kan der forekomme golftræning om lørdagen.


På dette link - kan du se hvordan undervisningen er planlagt i 2020


Teoriundervisningen foreståes af:


Birgitte Preis    20 61 66 43
Bente Marie Hansen   25 36 52 86
Susanne Hansen    29 65 20 91
Lotte Nielsen    51 18 38 85
Karsten I. Nielsen    22 29 09 06
Jens Kock     26 28 46 58
Kjeld Petersen    23 92 96 07
Jørn Andersson    20 73 09 55 

H.C. Andersen Golfklub, Kristianslundsvej 15
5400 Bogense
Inforum - Lokalet er åbent for alle i
tidsrummet 7.00 - 21.30