Lokale regler for H. C. Andersen Golfklub

1.     Banemarkeringer:
Hvide pæle = Out of bounds. Gule pæle = Vandhazard. Blå pæle = Areal under reparation. Blå pæle med sort top = Areal under reparation med spilleforbud.

2.     Alle gule og blå pæle, 150 m og 100 m markeringssten, faste fårehegn (ståltrådsnethegn) og

 flytbare fårehegn (fibertråde på tynde (ofte hvide) stål/plast pæle) er ikke-flytbare forhindringer

 Lempelse efter Regel 24-2b.


3.     Alle veje og stier på banen med grusbelægning er kunstigt overfladebelagte. Lempelse efter Regel

24-2b.

4.     Fåreekskrementer er unormale overfladeforhold - lempelse efter regel 25-1 - eller løse

naturgenstande – lempelse efter regel 23-1 - efter spillerens eget valg.


STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DISSE LOKALE REGLER: Hulspil: tab af hul.;  Slagspil: 2 straffeslag

5.     For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en

afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler, til at angive eller

måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. hældning, højdeforskel, køllevalg m.v.), er

dette et brud på Regel 14-3.


Godkendt af DGU januar 2014.

Ny lokal regel fra 2017.

"Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:
Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.
Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.
Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.
Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres."
Se en illustration af reglen her
 
Ny midlertidig "vinter-lokalregel"  gældende til 25/3-2019.
A
ffødt af banens tilstand med bare pletter fra den tørre sommer 2018:
"En bold, der ligger på FAIRWAY, må uden straf løftes, renses og genplaceres indenfor en køllelængde, dog ikke nærmere hullet." 
November 2018. 

IØVRIGT:
Læg tørv på plads, ret nedslagsmærker på greens.
Efter bunker besøg, rives hele bunkeren og hele riven lægges i bunkeren med skaftet på tværs af spilleretningen.
Alle afstandsmarkeringer er til midten af green.
Det er kun tilladt at starte på hul 10, hvis der ikke er spillere på hul 9. Spillere der går ud på hul 10 skal uden tøven vige for spillere, der har spillet for-ni og ved hul 1 vige for spillere med reserveret starttid.

RIGTIG GOD TUR. November 2018.

 

H.C. Andersen Golfklub, Kristianslundsvej 15, 5400
Bogense

Footer Second Block Content

Inforum - Lokalet er åbent for alle i
tidsrummet 7.00 - 21.30